Tanszerlista - 2022/2023

TÁJÉKOZTATÓ: NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 2022.

 

 

Tisztelt Szülők!

Pécel Város Önkormányzata az idén is lehetőséget biztosít a nyári napközis tábor megszervezésére a péceli 1-4. osztályos tanulók részére 5 hét időtartamban.

Turnusok:

1.turnus: 07.04-08., 2. turnus: 07.11-15., 3.turnus: 07. 18.-22., 4. turnus: 07. 25.-29., 5. turnus: 08. 01-05.

A tábor színhelye: PIOK Általános Iskola és Gimnázium, Kossuth tér 7.

A tábor nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00, pénteken 7.30-12.00.

Ellátás: napi egyszeri kétfogásos meleg étkezés.

A tábor részvételi díja: 3000 ft/turnus/fő.

Jelentkezés az alábbi jelentkezési lapon maximum 2 turnus megjelölésével

- vagy elektronikusan a következő e-mail címen: napkozistabor.pecel@gmail.com.,

- vagy papír alapon az iskola portáján történő leadással.

Ebben az esetben kérem, a borítékra írják rá: Napközis tábor 2022. – a gyermek neve.

Leadási határidő: 2020. június 10.

A jelentkezés elfogadásáról és a turnusba való besorolásról elektronikusan fogom értesíteni Önöket, ezért kérem, hogy szíveskedjenek pontosan, olvashatóan megadni az elérhetőségeiket.

Aki besorolásra került, megkapta a visszaigazolásról szóló emailt, annak a tábor részvételi díjának befizetésére 2021.06.20-21-22.-én 8.00-16.00-ig van lehetősége az iskola titkárságán (Kossuth tér 7.). Átutalás esetén a befizetésről szóló igazolást szíveskedjenek leadni vagy elektronikusan megküldeni  ugyanebben az időpontokban.

Utalás esetén:

Kedvezményezett: Pécel Város Önkormányzata. Számlaszám: 10400494-50505156-57531006.

A megjegyzés rovatba szíveskedjenek beírni:

-          napközis tábor,

-          a turnus száma, dátuma,

-          a gyermek neve.

Szeretettel várjuk a gyerekeket!

Pécel, 2021.05.02.  


    JELENTKEZÉSI LAP NAPKÖZIS TÁBOR 2022    .docx    .pdf 

                                                             

                   Tisztelettel:                           

                                                                                                                          Császár Beáta

                                                                                                                         táborvezető

2002 Fenntarthatósági témahét reflexió.pdf

Fenntarthatósági témahét – 2022.


Idén, sok év kihagyása után újra megrendezésre került iskolánkban a Fenntarthatósági témahét. A tanulók sok fantáziadús ötlettel álltak elő, ahogy ezt a publikált képek is bizonyítják.

Volt „Zöldülj Velünk” program, a gyerekek zöld ruhát felöltve érkeztek iskolánkba, majd belepillanthattak a horgászat rejtelmeibe a Pest Megyei Horgászszövetség elnöke és a VadKaland Közösség vezető tagjainak segítségével. Iskolaszépítésre is sor került az udvaron, szemétszedéssel egybekötve, amihez frissítőként az SNI tagozat citromos mentás limonádét kínált fel. Izgalmas kirándulást tettünk Karsai András tanár úrral a Bajtemetés dombjára, amit a zárónapon, csütörtökön a megérdemelt oklevelek, díjazások kiosztása követett.

Íme a helyezettek:


Különdíj:

6.a Vojtkó Hanga, Dóczi Zoé, Ládis Panna és Kalabér Alice – plakát készítésben

6.b – Koós Lili - neylonruha megalkotásában


A nemzeti parkok logókészítő versenyében 5-6. évfolyamon:

7-8. évfolyamon:


A nemzeti parkok plakátkészítő versenyében 5-6. évfolyamon:

7-8. évfolyamon:


Az összesített totó versenyszámban a felső tagozat nyertesei:


Minden résztvevőnek, pedagógusoknak és tanulóknak köszönjük a gyönyörű, kreatív munkákat és az elért eredményekhez gratulálunk! Reméljük lesz ilyen jövőre is!


Fotógaléria


BEIRATKOZÁSI INFORMÁCIÓK

 

Az általános iskolai leendő elsős beiratkozás ideje:

 

2022. április 21-22. 8.00 – 18.00 óráig

 

Kétféle módon jelentkeztethetik gyermeküket az általános iskola első évfolyamára:

 

 

Ebben az esetben is kötelező a személyes megjelenés a fent megjelölt két nap valamelyikén!

 

Az iskola részéről ezt a módot javasoljuk, mivel meggyorsítja a beiratkozás folyamatát, csökkenti a várakozási időt az intézményben.

 

Ennek lépései:

 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként

 

Intézmény neve: Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény címe: 2119 Pécel, Kossuth tér 7.

Intézmény OM azonosítója: 032378

Intézmény telephely kódja: 001

 

Az elektronikus rögzítést a születési anyakönyvi kivonatban és lakcímkártyában, személyi igazolványban, TAJ kártyán feltüntetett pontos adatokkal szíveskedjenek megtenni (pl. mindkét utónév megadása, …stb.).

 

 

 

 

 

 

 

A szülőknek személyesen meg kell jelenniük az intézményben a fent megjelölt időpontban, függetlenül attól, hogy melyik jelentkezési módot választották!

 

Az intézményi személyes beiratkozás során – akár regisztrált, akár nem - be kell mutatni a gyermek eredeti okmányait:

 

Ezután le kell adni a beiratkozási dokumentumokat:

 

A dokumentumok honlapunkon elérhetők, illetve azok számára, akiknek a nyomtatás problémát okoz, a portán adatlap csomagot helyezünk el, ahonnan előre elvihetik.

 

A szülői felügyeleti jog nyilatkozat esetében fontos, hogy közös felügyeleti jog esetén mindkét szülő aláírása (+tanúk) szükséges, ezért ha nem készítik el előre a dokumentumot, akkor mindkét szülőnek jelen kell lennie a beiratkozásnál.

A többi kitöltendő dokumentumnál elegendő az egyik szülő aláírása.

 

 

 

Pécel, 2022. március 30.

 

 

                                                                                Böszörményi Csaba

                                                                                  intézményvezető


Hirdetmény a 2022_2023. tanévi általános iskolai beiratkozás rendjéről.pdf

Felvételi hirdetmény

PIOK felvételi körzet.pdf

Körzetek

KRÉTA_BÁI_Felhasználói_kézikönyv_Szülők_Törvényes_képviselők_részére.pdf

KRÉTA


No backpack day

Április 1-én „No backpack day”-t tartottunk a Szemere Általános Iskola felső tagozatán. Igazán ötletes - „sulis cuccokat” rejtő kincsekkel jelentek meg diákjaink! Íme… 

Beiskolázási tájékoztató (2022-23)

Tisztelt Szülők!


Idén a járványügyi helyzet miatt a beiskolázásról szóló hagyományos szülői tájékoztatónk, illetve a Szemere Start beiskolázási programsorozatunk elmarad. Ezért engedjék meg, hogy írásban adjak tájékoztatást intézményünk működéséről, illetve a beiskolázásról. 


Iskolánk, a PIOK Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai intézményegysége, közismertebb nevén a Szemere iskola Pécel város központjában a 2007-ben átadott új, modern épületben található. Intézményünk kiváló adottságokkal bír: nagyméretű aula, tornaterem, két sportpálya, játszóterek, hatalmas parkos udvar, modern könyvtár, jól felszerelt informatikaterem áll a gyerekek rendelkezésére. Minden tantermünkben található projektor-szett: projektor, vetítővászon, számítógép és internetelérés. Négy tantermünk Smart okostáblával felszerelve biztosítja a gyerekek interaktív oktatását, illetve az idei tanévben sikeres pályázat által egy modern interaktív panel is gazdagítja oktatásunkat. 


Jól felkészült, tapasztalt, hagyományos értékrendet képviselő, ugyanakkor az újra, az innovációra fogékony tantestületünk végzi a gyermekek oktatását, nevelését. 


Iskolánkban évfolyamonként 3 párhuzamos osztály működik, osztálylétszámaink változóak, átlagosan 24-25 fő. 12 alsós osztályunk egyben 12 napközis csoportot is alkot, tehát a délutáni foglalkozások is osztálykeretben valósulnak meg. 


A 2022-2023-as tanévben is 3 elsős osztály indítását tervezzük, erre készülünk. Az osztályok tanulólétszámát a beiratkozók száma fogja befolyásolni, 3 arányos létszámú osztály kialakítására fogunk törekedni. Mindhárom osztály tanulói egyforma, általános tantervű képzésben fognak részesülni. 


Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben valósul meg az oktatás, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a tanító viszi végig a négy alsós évet. Az iskolák rendelkezésére álló szabadon felhasználható órakeret terhére intézményünkben plusz matematika, magyar, angol/német, illetve informatika órákat biztosítunk. 


Iskolánkban a kerettantervi előírásokhoz képest (4. évfolyam) már második osztálytól beindul az angol/német nyelv oktatása heti két órában. Az idegennyelv választásáról a beiratkozáskor kell nyilatkozniuk. Ötödik osztálytól az évfolyam legjobbjainak indul egy emelt szintű angol nyelvi csoport. Itt a gyerekek heti öt órában tanulják a nyelvet.


Intézményünkben számos ingyenes szakkört, önköltséges tanfolyamot biztosítunk tanulóink számára, ahol kipróbálhatják tehetségüket (szorobán, rajz, kézműves, kosárlabda, modern táncok, úszás stb.). 


Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésére is. Az osztályfőnökök számos programot szerveznek osztályaiknak: színház, bábszínház, mozi, cirkusz, planetárium, múzeum, játszóház látogatása. 


Komoly hagyományaink vannak a tanulmányi versenyek, sportversenyek terén is már első osztálytól: Gyöngybetűk, Kis nyelv-ész, Törd a fejed (matematika), rajz, ének, vers- és mesemondó, Mikulás kupa, Nyuszi kupa, stb. Évente megrendezésre kerülő kiemelt iskolai rendezvényeink is jó szórakozást, hasznos időtöltést biztosítanak a gyerekeknek, időnként az egész családnak. Ilyen programunk a Kisállat- kiállítás és vásár, az Autómentes nap, a Szemere gála, a Szemere jótékonysági bál, a Családi nap, Mikulás Pirulás, Zöldülj!, illetve az egyhetes projektjeink (Betlehemi csillag nyomában, Népek, nyelvek, nemzetek).


A tantestületünk tagjai által írt sok nyertes pályázat is biztosítja tanulóink számára a színvonalas tehetséggondozást, a külföldi tanulmányi kirándulásokat (Támop, Művészeti kör, lengyelországi kirándulás a Waclav Felcak alapítvány támogatásával, illetve hat sikeres Határtalanul pályázatunknak köszönhetően tölthettek el a mindenkori hetedikeseink egy-egy csodás hetet a mesés Székelyföldön.) 


Kiemelten ápoljuk névadónk, Pécel híres szülöttének, Szemere Pálnak a hagyományát: Szemere-hét, Szemere- díj, Szemere póló. Ez utóbbival minden elsősünket megajándékozzuk az évnyitón. 


Az idei évben is a tavalyihoz hasonlóan a beiratkozás elsődlegesen online fog megvalósulni. A beiratkozás időpontja 2022. április 21-22. A beiratkozásról részletes tájékoztatót, eljárásrendet a központi útmutatások tükrében a későbbiekben fogunk közzé tenni. A beiratkozás lezáródása után az osztályba sorolást, a 3 osztály kialakítását az iskolavezetés végzi majd el, és erről időben, írásban tájékoztatjuk majd a szülőket. 


Szeretettel várjuk gyermekeiket a Szemerében!


Pécel, 2022. 02. 17.


Üdvözlettel:                                                      

  Böszörményi Csaba         

               intézményvezető     

VÁROSI RAJZVERSENY


A PIOK Általános Iskola és Gimnázium városi rajzversenyt rendez, melyre nagy szeretettel várjuk Pécel tehetséges tanulóinak munkáit.

Igazodva a jelenlegi helyzethez az idei verseny rajzait minden gyermek a saját iskolájában készítheti el.Kategóriák és témák:

1-4. osztály Meseillusztráció A/4 méretben – Holle anyó (csatolva)

5-6. osztály Választható:

 Meseillusztráció (Holle anyó) vagy Csendélet – szabadon választott technikával A/4 vagy A/3 méretben.

7-8. osztály és középiskolások: Választható: 

Csendélet - szabadon választott technikával A/3 méretben.

Álomház - épület rajz – saját tervezésű ház szabadon választott technikával A/3 méretben.

Tájkép – szabadon választott technikával.

Kérjük, hogy az alkotások hátulján szerepeljenek a következő adatok:

A tanuló neve, osztálya, iskolája, felkészítő tanára


Az alkotások beküldési határideje: 2022. február 23. 

Cím: PIOK, Pécel, Kossuth tér 7. Az alkotások a portán leadhatók Törteli Helga nevére.


A versenyen készült alkotásokból kiállítást rendezünk.

Eredményhirdetés: március 25.


További információ Törteli Helgánál a 06-30-5222860 telefonszámon kapható.             

Szemerések Erdélyben

A Határtalanul program keretében Béres Imre tanár úr és Törteli Helga tanárnő szervezésében a Szemere iskola 42 nyolcadikos diákja élményekben gazdag kiránduláson vehetett részt a mesés szépségű Erdélyben.

A szervezés, az erdélyi vendéglátás és nem utolsó sorban a diákcsapat szuper volt! 

Első napon, az utazás napján megnéztük Mátyás király monumentális szobrát, illetve szülőházát Kolozsvárott. Parajdon volt négy napig a szállásunk, onnan csillagtúraszerűen kerestük fel Székelyföld természeti és épített csodáit, s a gyerekek minden nap útinaplót írtak a látottakról.

Második nap átgyalogoltunk a Békás-szoroson, megcsodáltuk a Gyilkos-tavat, ezután Székelyudvarhelyen tettünk egy rövid városnéző sétát. A történelmi szoborpark "lakóiról" igazgató úr, Csaba bácsi tartott érdekes kiselőadást. Ezután felkerestük a szejkefürdői székelykapukat, Orbán Balázs író sírját, valamint a Székelyföld híres épületeiről, várairól, templomairól készített makettparkot, a mini Erdélyt.

Másnap Csíkszereredán emlékeztünk meg az aradi vértanúkról a Mikó vár előtt, megkoszorúztuk Petőfi szobrát, majd Csíksomlyón elcsendesedtünk a kegytemplomban, hogy ezután megmászhassuk a Kissomlyó-hegyi kálváriát.

Ezután Gyimesbükkön megebédeltünk. Itt húzódott a történelmi Magyarország keleti határa, az ún. 1000 éves határ, ahol egy vasúti őrház és a Rákóczi-vár romjai látogathatóak. Természetesen felmásztunk a vár romjaihoz, ahonnan pazar kilátást nyílt a vidékre. Este közösen megtanultuk a székely himnuszt énekelni. 

Negyednap délelőtt leereszkedtünk a föld mélyébe, az európai hírű parajdi sóbányába, majd Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál koszorúzással emlékeztünk meg az Ábel-trilógia írójáról. Székelykeresztúron ebédeltünk, s innen utunk Fehéregyházára vezetett, a Petőfi Múzeumba. Itt látták utoljára a már sebesült költőt, s valószínűleg itt is került tömegsírba. Itt is elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Segesvár volt az aznapi utolsó küldetésünk: a várban a gyerekek kis csapatokban keresték fel a feladatlapon megadott épületeket, készítettek fényképeket, selfiket.

Utolsó nap reggeli után fájó búcsút vettünk Parajdtól és vendéglátóinktól.

Hazafelé megálltunk még Marosvásárhelyen, ahol egy helybeli egyetemi tanár, Tibi bácsi szegődött mellénk idegenvezetőnek, és kalauzolt bennünket Közép-Kelet-Európa legszebb szecessziós épületében, a Kultúrapalotában, amely gyönyörű festett üvegablakairól is méltán híres. Ezután külön engedéllyel bemehettünk a várbeli református templomba, amelyben éppen felújítás zajlott, így munka közben figyelhettük meg a restaurátorokat, ahogy a belső falréteget megbontva újítottak fel egy-egy régi freskót. Innen utunk már végleg hazafelé vezetett.

A Király-hágón megállva búcsút intettünk ennek e mesebeli tájnak és vendégszerető lakóinak. Köszönjük az élményt!

Dolhainé Besnyő Zsuzsanna

ÁLLATI JÓ BULI A SZEMERÉBEN

Nagy örömünkre a tavalyi kihagyás után idén október 2-án, az állatok világnapján ismét megrendezhettük a Szemere iskola és a Péceli Állatbarátok Egyesületének évente visszatérő nagyszabású programját, a Kisállat-kiállítás és vásárt. 

Már kora reggel megtelt az aula állatokkal, nyuszikkal, tengeri malacokkal, hörcsögökkel, cicákkal, kakasokkal, de érkeztek hüllők, kígyók is szép számmal. A megnyitó után egy állati jó tánc vezette fel a programot, majd megtelt az aula, az iskola, az udvar gyerekekkel, szülőkkel, és kezdetét vette a nagy pecsétgyűjtési akció. Minden tanulónak legalább öt programon részt kellett vennie, és ezt a menetlevelébe gyűjtött pecséttel igazolnia. 

Az aulában beindult a madáretető készítés, megnyílt az állatokkal kapcsolatos rajzpályázat díjnyertes munkáiból a kiállítás, elkezdődött az arcfestés és a csillámtetoválás. A tantermekben számos érdekes program, izgalmas feladat várta a gyerekeket: kihalt állatok terme, állati lábnyomok felismerése, agyagállatkák készítése, QR-kód kereső verseny, olvasósarok, állati rejtvények, puzzle, célba dobó verseny, madárhang felismerés, stb. Az érdeklődők két előadás keretében megismerkedhettek a méhek csodálatos világával, és egy látványos fizika-shownak is tanúja lehettek. Az udvaron lehetett lovagolni, horgászni, és itt zajlott a kutya és kedvenc szépségverseny is. Délre elkészült a bográcsgulyás is, így egy finom ebéddel, illetve az eredményhirdetésekkel zárultak a programok. 

Élményekkel, ajándékokkal, madáretetőkkel megpakolva térhettek haza a gyerekek ezután az állati jó délelőtt után.

Köszönet minden szervezőnek, előadónak, résztvevőnek.

Böszörményi Csaba

intézményvezető